Tuni tôn trọng những gì bạn khoác lên mình và yêu nó!

Tất cả sản phẩm mua tại Tuni sẽ được bảo hành với những điều kiện sau:

  • Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.
  • Trong quá trình sử dụng xảy ra các lỗi có thể không phải từ lỗi của nhà sản xuất nhưng chúng tớ vẫn sẽ sửa cho quý khách (bung chỉ/nút, đứt dây kéo,…)
  • Thời gian bảo hành: 3 ngày làm việc.